LATEST UPDATE: 25/10/2563
ดำเนินธุรกิจด้าน จำหน่ายเครื่องมือซ่อม บำรุง รักษารถยนต์
ต้องการบุคลากรเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ดังนี้
1. พนักงานช่าง
จบการศึกษาระดับ ป.ว.ช. ขึ้นไป สายช่างทุกสาขา
อายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์ สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
ถ้ามีประสบการณ์ด้าน บำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรในโรงงาน ศูนย์บริการรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2. พนักงานขาย
มีประสบการณ์ด้านงานขายเครื่องมือช่างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
จบการศึกษา ปวส. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 40 ปี
สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ มีรถส่วนตัว
สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
มีเบี้ยเลี้ยง ค่าคอมมิชชั่น ค่าที่พัก ค่าน้ำมัน
3. วิศวกรฝ่ายขาย
จบการศึกษา ปวส สายช่าง หรือ ปริญญาตรีทาง Engineering
สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบพื้นฐานได้ (Autocad,sket up)
มีความรู้พื้นฐานด้านโปรแกรม PLC
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานได้ พร้อมทำงานวันหยุดและวันหยุดต่อเนื่อง สามารถขับรถได้ มีใบขับขี่
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
สมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานที่ฝ่ายบุคคล ชั้น 2 บริษัท บันไซ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 10 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510
โทร. : 02-9174941-6 ต่อ 202