LATEST UPDATE: 01/07/2561
ดำเนินธุรกิจด้าน จำหน่ายเครื่องมือซ่อม บำรุง รักษารถยนต์
ต้องการบุคลากรเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ดังนี้
1. พนักงานช่าง
จบการศึกษาระดับ ป.ว.ช. สายช่างทุกสาขา
อายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์ สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
2. พนักงานจัดซื้อ
จบการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
มีประสบการณ์ ด้านจัดซื้อ
ขี่มอเตอร์ไซค์ได้ มีใบขับขี่
มีทักษะการให้บริการ และงานด้านให้ความรู้แก่ช่างได้
มีความรู้ภาษาอังกฤษพอใช้ สื่อสารได้
3. พนักงานสต๊อก ขนส่ง
จบการศึกษาระดับ ป.ว.ช ขึ้นไป
อายุตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป มีความรู้ภาษาอังกฤษพอใช้ สื่อสารได้
สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์ รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด
4. พนักงานธุรการ
วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
มีความรู้ภาษาอังกฤษพอใช้ สื่อสารได้
5. พนักงานขาย
มีความรู้ทางด้านเครื่องมือสำหรับซ่อมบำรุงรถยนต์
จบการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่
สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
มีเบี้ยเลี้ยง ค่าคอมมิชชั่น ค่าน้ำมัน
สมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานที่ฝ่ายบุคคล ชั้น 2 บริษัท บันไซ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 10 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510
โทร. : 02-9174941-6 ต่อ 202