ชื่อบริษัท : บริษัท บันไซ (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ตั้ง :

เลขที่ 10 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 ประเทศ

ไทย โทร.: 02-9174941-6

แฟกซ์ : 02-9174950, 02-9174947

กรรมการ :

ประธานบริษัท

นายอากิฮิโร ยานากิดะ

กรรมการผู้จัดการอาวุโส

นายทศพล ไพบูลย์ศิลป์

กรรมการ

นายโทรุ คิมุระ

การก่อตั้ง : วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2512

ทุนจดทะเบียน : 10 ล้านบาท

ยอดขาย : 90.10 ล้านบาท (ปี พ.ศ. 2561)

จำนวนพนักงาน :36 (ณ. มกราคม พ.ศ. 2563)

ธนาคารที่ใช้ :

SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

ธนาคาร กรุงเทพ

ธนาคาร กสิกรไทย