สาส์นจากบริษัท บันไซ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท บันไซ จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2463 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นก็ได้มุ่งมั่นในการจัดหาเครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมบำรุงรักษายานยนต์รวมทั้งเครื่องทดสอบต่างๆ ไม่เพียงแต่ส่งขายในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังได้ส่งขายไปทั่วโลกและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
บริษัท บันไซ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2512โดยบริษัท บันไซ จำกัด ในฐานะบริษัทสาขา
ปรัชญาของบันไซก็คือการจัดหาอุปกรณ์ที่หลากหลาย จากประแจอันเดียวไปสู่ระบบควบคุมใหญ่ ด้วยความละเอียดละออและฉับไว ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานที่ไว้วางใจได้จากลูกค้าต่าง ๆ และก้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแม้ในต่างประเทศก็ตาม
เรามั่นใจในความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และการรักษาสิ่งแวดล้อม ในการให้บริการตามที่ผู้ใช้บริการต้องการ เรามีทัศนคติที่ว่า จะยังคงมุ่งมั่นในการจัดหาผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีที่สุดตามที่ตลาดต้องการ
บันไซ เป็นชื่อยี่ห้อที่ยังรักษาคุณภาพที่ดีไว้ไม่เปลี่ยนแปลง เราเชื่อมั่นว่าความคาดหวังของคุณจะได้รับการพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ ไปพร้อมกับความไว้วางใจของลูกค้าของเรา

นายอากิฮีโร ยานากิดะ
ประธานบริษัท